منوی سایت
.

نام و نام خانوادگی : مرتضی تیموری 

 

نام پدر : حسین

 

متولد : 1358                        صادره از تهران

 

مدرک تحصیلی : کاردانی برق صنعتی  

 

وضعیت اشتغال : کارمند

 

سوابق اجتماعی

بیست سال خدمت و فعالیت در زمینه ورزشی

 

سوابق کاری 

ده سال سابقه کار شرکت گاز استان سمنان

 

اهداف و برنامه ها 

ایجاد اشتغال برای جوانان 

توسعه ورزش همگانی تا سطح قهرمانی 

همکاری با ارگانها و ادارات در خصوص عمرانی و آبادانی شهر 

ایجاد یک محیط سالم در شهر 

مبارزه با مواد مخدر 

بازگشت

پیوندها