منوی سایت
.

 

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل امیراحمدی

 

نام پدر : محمود

 

متولد : 1338                               صادره از دامغان

 

مدرک تحصیلی : کارشناسی برنامه ریزی 

 

وضعیت اشتغال : بازنشسته 

 

سوابق اجتماعی

چهار دوره عضو شورای اسلامی شهر امیریه 

یک دوره عضو شورای اجرایی هلال احمر شهرستان و هیئت مدیره استان 

مدیر بسیج فرهنگیان امیریه 

رئیس شورای اسلامی استان سمنان 

 

سوابق کاری 

سی سال خدمت در آموزش و پرورش در سمت مربی پرورشی ، مسئول

امور تربیتی ، مسئول پشتیبانی جنگ منطقه ، مسئول ارشیابی و رسیدگی به شکایات ، معاون اداره و رئیس اداره 

 

اهداف و برنامه ها 

استفاده از ظرفیتهای نیروی انسانی و مادی شهر جهت حل مشکلات و ارتقاء وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهر 

تعامل با مردم و مسئولین منطقه جهت جذب سرمایه های بخش خصوصی و دولتی و جلب اعتماد آنان 

 

 

بازگشت

پیوندها