منوی سایت
پیوندها

 

 

 

.
تلفن تماس:
02335354139
دورنگار : 
02335353911
آدرس پستی : استان سمنان - شهرستان دامغان - شهر امیریه- - میدان گل محمدی - بلوار شهرداری 
کدپستی : 3681631594 

بازگشت

شهردار

مهندس محمد عوض آبادیان

شهردار امیریه

02335354139

خدمات الکترونیک

سامانه 137


عوارض خودرو