منوی سایت
پیوندها

 

 

 

.
اهم فعالیتهای شهرداری امیریه در دولت تدبیر و امید

تاریخ: 1395/06/01 ساعت: 09:02:30
تعداد بازدید: 865

بازگشت بازگشت

شهردار

مهندس محمد عوض آبادیان

شهردار امیریه

02335354139

خدمات الکترونیک

سامانه 137


عوارض خودرو