منوی سایت
پیوندها

 

 

 

.

حسین اقبالیه

مسئول واحد فنی و شهرسازی

تلفن مستقیم : 02335353635

داخلی : 106

بازگشت

شهردار

مهندس محمد عوض آبادیان

شهردار امیریه

02335354139

خدمات الکترونیک

سامانه 137


عوارض خودرو