منوی سایت
پیوندها

 

 

 

.

حسین نوروزی

ذیحساب و مسئول امور مالی

مسئول امور حقوقی و قرارداد ها

تلفن مستقیم :02335353635

داخلی : 105

بازگشت

شهردار

مهندس محمد عوض آبادیان

شهردار امیریه

02335354139

خدمات الکترونیک

سامانه 137


عوارض خودرو