منوی سایت
پیوندها

 

 

 

.

محمد حسن امیرحسینی

مسئول دفتر شهردار

IT مسئول حفاظت

مسئول انفورماتیک

تلفن مستقیم : 02335354139

داخلی : 111

دورنگار : 02335353911

بازگشت

شهردار

مهندس محمد عوض آبادیان

شهردار امیریه

02335354139

خدمات الکترونیک

سامانه 137


عوارض خودرو